Veritasium
Veritasium
  • 262
  • 495 964 465
  • 0

video

Can Humans Sense Magnetic Fields?
Shikime 49 99221 orë më parë
Why Machines That Bend Are Better
Shikime 1 777 9707 ditë më parë
Can You Recover Sound From Images?
Shikime 1 204 58318 ditë më parë
How Microwaving Grapes Makes Plasma
Shikime 5 819 49929 ditë më parë
Are Negative Ions Good For You?
Shikime 1 003 360Muaj më parë
The Inverse Leidenfrost Effect
Shikime 734 796Muaj më parë
Spinning Black Holes
Shikime 1 292 8822 muaj më parë
Non-Invasive Brain Surgery
Shikime 422 9473 muaj më parë
Five Firsts for Mars InSight
Shikime 586 5393 muaj më parë
The kg is dead, long live the kg
Shikime 1 668 0184 muaj më parë
ZERO-G Challenges of a Trip to Mars!
Shikime 1 498 9364 muaj më parë
What Actually Causes Dandruff?
Shikime 911 6304 muaj më parë
The Scientific Benefits of Boredom
Shikime 499 4045 muaj më parë
This Toy Can Open Any Garage
Shikime 1 139 5606 muaj më parë
How UV Causes Cancer and Aging
Shikime 343 8426 muaj më parë
Is Our Food Becoming Less Nutritious?
Shikime 596 3496 muaj më parë
Can You Overdose on Vitamins?
Shikime 607 3667 muaj më parë
The World in UV
Shikime 1 587 9168 muaj më parë
Spinning Sphere of Molten Sodium
Shikime 1 267 1158 muaj më parë
The Truth About Veritasium
Shikime 815 9459 muaj më parë
The Threat of AI Weapons
Shikime 688 42111 muaj më parë
Why Are Mosquitoes Attracted To You?!
Shikime 1 014 606Vit më parë
This Particle Breaks Time Symmetry
Shikime 2 256 753Vit më parë
World's First Car!
Shikime 2 155 711Vit më parë
Your Body's Molecular Machines
Shikime 1 053 751Vit më parë
Schlieren Imaging in Color!
Shikime 942 228Vit më parë
ECLIPSE 2017
Shikime 2 853 563Vit më parë
How We're Redefining the kg
Shikime 1 671 020Vit më parë
Hydrodynamic Levitation!
Shikime 1 289 301Vit më parë
Sandwich Bag Fire Starter
Shikime 1 480 414Vit më parë
NEW Gravitational Wave Discovery!
Shikime 1 255 578Vit më parë
World's Heaviest Weight
Shikime 7 658 259Vit më parë
Mars 2020: The Next Mission to Mars
Shikime 1 094 245Vit më parë
Is America Actually Metric?
Shikime 1 949 905Vit më parë
Fire in ZERO-G!!
Shikime 4 698 465Vit më parë
The Sun Sneeze Gene
Shikime 1 051 920Vit më parë
4 Revolutionary Riddles Resolved!
Shikime 1 856 623Vit më parë
4 Revolutionary Riddles
Shikime 2 109 249Vit më parë
The Bayesian Trap
Shikime 1 780 881Vit më parë
The Science of Thinking
Shikime 1 999 6932 vjet më parë
Water on the Moon?
Shikime 849 9272 vjet më parë
Electromagnetic Levitation Quadcopter
Shikime 1 903 7182 vjet më parë
The Real Moral Dilemma of Self-Driving Cars
Shikime 1 473 4062 vjet më parë
The Absurdity of Detecting Gravitational Waves
Shikime 3 606 2792 vjet më parë
Post-Truth: Why Facts Don't Matter Anymore
Shikime 1 174 6012 vjet më parë
Indestructible Coating?!
Shikime 2 188 9782 vjet më parë
What the Fahrenheit?!
Shikime 3 362 4562 vjet më parë
Is This What Quantum Mechanics Looks Like?
Shikime 2 790 4982 vjet më parë
Welding in Space
Shikime 1 487 7752 vjet më parë
How Galaxies Came From Nothing
Shikime 833 8962 vjet më parë
The Best and Worst Prediction in Science
Shikime 1 681 7842 vjet më parë
Is Most Published Research Wrong?
Shikime 1 846 8902 vjet më parë
The Illusion of Truth
Shikime 1 820 6222 vjet më parë
Stringless Yo-Yo!
Shikime 6 223 9222 vjet më parë
Celsius Didn't Invent Celsius
Shikime 1 694 1932 vjet më parë
Inside the Svalbard Seed Vault
Shikime 2 736 6362 vjet më parë
The Northernmost Town on Earth (Svalbard in 4K)
Shikime 1 671 9462 vjet më parë
Science of Laser Hair Removal in SLOW MOTION
Shikime 5 557 5793 vjet më parë
Why Anecdotes Trump Data
Shikime 855 3403 vjet më parë
Why Do These Liquids Look Alive?
Shikime 788 8283 vjet më parë
What Exactly is the Present?
Shikime 1 083 0953 vjet më parë
The Speed of Life
Shikime 1 432 4293 vjet më parë
How Long Will You Live?
Shikime 1 201 4413 vjet më parë
Snatoms! The Magnetic Molecular Modeling Kit
Shikime 659 0443 vjet më parë
The Brightest Part of a Shadow is in the Middle
Shikime 1 872 3863 vjet më parë
Is Glass a Liquid?
Shikime 3 187 0893 vjet më parë
The Science of Six Degrees of Separation
Shikime 2 791 3973 vjet më parë
Our Greatest Delusion
Shikime 2 040 0603 vjet më parë
How to Launch a Nuclear Missile
Shikime 2 602 6283 vjet më parë
Backspin Basketball Flies Off Dam
Shikime 37 496 9993 vjet më parë
Should This Lake Exist?
Shikime 3 407 0323 vjet më parë
A Walk Around Chernobyl
Shikime 3 129 2363 vjet më parë
Uranium: Twisting the Dragon's Tail
Shikime 1 287 7533 vjet më parë
Ice Spikes Explained
Shikime 1 862 2133 vjet më parë
Extended: Beaker Ball Balance Problem
Shikime 634 3453 vjet më parë
Learned Helplessness
Shikime 1 294 4923 vjet më parë
Explained: Beaker Ball Balance Problem
Shikime 983 9063 vjet më parë
Beaker Ball Balance Problem
Shikime 929 3893 vjet më parë
How YouTube is Like a Potato
Shikime 968 9544 vjet më parë
How Do Chameleons Change Color?
Shikime 2 334 1444 vjet më parë
An Affordable 3D-Printed Arm
Shikime 2 466 5704 vjet më parë
An Astronaut's View of Earth
Shikime 802 5084 vjet më parë
Do Cell Phones Cause Brain Tumors?
Shikime 1 061 0964 vjet më parë
Would You Take This Bet?
Shikime 3 969 5794 vjet më parë
The Most Radioactive Places on Earth
Shikime 10 381 7654 vjet më parë
This Will Revolutionize Education
Shikime 1 698 9834 vjet më parë
How Were the Pyramids Built?
Shikime 4 251 5304 vjet më parë
Sparks from Falling Water: Kelvin's Thunderstorm
Shikime 1 122 4184 vjet më parë
13 Misconceptions About Global Warming
Shikime 3 010 9914 vjet më parë
Climate Change is Boring
Shikime 708 8624 vjet më parë
Explained: 5 Fun Physics Phenomena
Shikime 2 804 7144 vjet më parë
5 Fun Physics Phenomena
Shikime 5 130 9034 vjet më parë