Bobby Duke Arts
Bobby Duke Arts
  • 75
  • 193 890 098

video

How-To Carve a Realistic beetle out of Wewd
Shikime 946 8865 ditë më parë
Thinkercon, Meet My Pets and Mail-time!
Shikime 597 1404 muaj më parë
How to Carve a Simple yet Scary Pumpkin Face
Shikime 2 157 2446 muaj më parë
I Carve A Pendant From A Bamboo Spoon
Shikime 751 5107 muaj më parë
Missy Elliott/Caravan Palace Mashup
Shikime 192 1957 muaj më parë
I Carve Wings From Pine 2X4's
Shikime 1 015 2238 muaj më parë
I turn two screwdrivers into Deadpool's katanas
Shikime 5 426 19210 muaj më parë
UK And Maker's Central Vlog (part 1)
Shikime 123 98111 muaj më parë
But Can You Do This
Shikime 2 429 65411 muaj më parë
Part 1 - Finding the perfect rock
Shikime 254 459Vit më parë
I carve a Fairy house from Cottonwood bark
Shikime 1 391 467Vit më parë
Floating Cup Pencil Carving
Shikime 6 171 119Vit më parë
Not Art, Just Dukey Fam
Shikime 104 253Vit më parë
Making Majora's Mask (part 2)
Shikime 1 961 228Vit më parë
Carving Majora's Mask From One 2x4
Shikime 2 328 218Vit më parë
Make A Wooden Hunting Knife
Shikime 872 740Vit më parë
Skull Challenge 2017 (Frostmourne)
Shikime 227 586Vit më parë
I Failed (But Still Had Fun)
Shikime 350 470Vit më parë
DIY Glowing Scroll Saw Art
Shikime 319 122Vit më parë
I Carve A Sword From A Pen-seal
Shikime 2 837 018Vit më parë
20k subscriber giveaway winner!
Shikime 26 472Vit më parë
Mini Maui's Hook Tutorial! (Giveaway Closed)
Shikime 761 1572 vjet më parë
Mewtwo Sculpture Time lapse (Pokemon)
Shikime 212 5642 vjet më parë
MAUI'S HOOK TUTORIAL (part 3)
Shikime 362 9612 vjet më parë
MAUI'S HOOK TUTORIAL (part 2)
Shikime 400 5932 vjet më parë
MAUI'S HOOK TUTORIAL (part 1)
Shikime 665 9692 vjet më parë
I Made This From 2X4'S
Shikime 213 3842 vjet më parë
Update, announcement, and sneak peek
Shikime 10 4462 vjet më parë
Dragon Sculpture Giveaway! (Closed)
Shikime 35 5282 vjet më parë
Make A Simple Yet Beautiful Letter Opener
Shikime 1 447 7012 vjet më parë
Make Totoro From An Acorn!
Shikime 654 9552 vjet më parë
Inlaying Roberts initials (part 2 of 3)
Shikime 36 7802 vjet më parë
Cody's Lab Carving Time Lapse
Shikime 136 9892 vjet më parë
Sword from a pinewood 2X4
Shikime 3 044 3522 vjet më parë
Some past works
Shikime 202 7412 vjet më parë
CUTE Baby Turtle Polymer Clay Tutorial!!
Shikime 116 8062 vjet më parë
Polymer Clay Snoopy timelapse
Shikime 96 4743 vjet më parë
Polymer Clay Dragon Timelapse
Shikime 483 2953 vjet më parë
How to carve a relief style plaque
Shikime 86 5947 vjet më parë